Tynset kirkelige fellesråd

GUDSTJENESTEMandag 29.07.2024

Dag i kirkeåret: Olsok
Tema for dagen: Guds løfter til Abraham
Dagens offer går til:

Prekentekst: Luk 9,23-26