Tynset kirkelige fellesråd

Kontakt menighetsrådene


Inger Elise Næss
Brydalen menighetsråd 
rul4@online.no 
Telefon: 952 33 621   
Egil Ween
Kvikne menighetsråd 
eween@online.no 
Telefon: 918 50 825   
Olav Horten
Tylldalen menighetsråd 
ohorten@online.no 
Telefon:    
Heidi Barmoen
Tynset menighetsråd 
heidibarmoen@gmail.com 
Telefon: