Tynset kirkelige fellesråd

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I TYNSET KOMMUNE